Kontakt


Bilijarski sportski klub “Krajina” Cazin


Ulica Žrtava domovinskog rata bb
77220 Cazin
e-mail: bilijar.cazin@gmail.com


Telefon:
Predsjednik – Neir Pašić  +387 61 790 249
Sekretar – Elvir Delanović  +387 61 822 563